Thi công biệt thự

Thi công mẫu biệt thự 2 tầng BT1644 hiện đại, sang trọng

Thi công mẫu biệt thự 2 tầng BT1644 hiện đại, sang trọng

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi Công nhà đẹp 2 tầng gram màu trắng nhẹ nhàng thanh thoát BT1575

Thi Công nhà đẹp 2 tầng gram màu trắng nhẹ nhàng thanh thoát BT1575

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa điểm: Hòn Đất-Kiên Giang

Phong cách: Hiện Đại

Năm thi công: 2017

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công mẫu biệt thự hiện đại 3 tầng diện tích 10x20m BT1618

Thi công mẫu biệt thự hiện đại 3 tầng diện tích 10x20m BT1618

Chủ đầu tư: Anh Ninh

Địa điểm: Cẩm Phả-Quảng Ninh

Phong cách: Hiện Đại

Năm thi công: 2017

Mặt tiền: 10,4m

Chiều sâu: 14,2m

Thi công mẫu biệt thự 3 tầng BT1568 mái xanh đầy ấn tượng

Thi công mẫu biệt thự 3 tầng BT1568 mái xanh đầy ấn tượng

Chủ đầu tư: Anh Hùng

Địa điểm: Đại từ-Thái Nguyên

Phong cách: Hiện Đại

Năm thi công: 2015

Mặt tiền: 13m

Chiều sâu: 12,8m

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1601

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1601

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1600

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1600

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1578

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1578

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công mẫu biệt thự đẹp BT1568

Thi công mẫu biệt thự đẹp BT1568

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1554

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1554

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1550

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1550

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1521

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1521

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1454

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1454

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1453

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1453

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1452

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1452

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1451

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1451

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1450

Thi công nhà biệt thự đẹp BT1450

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu: