Thi công nhà ống TCNO1516

Thi công nhà ống TCNO1516

Chủ đầu tư:

Địa điểm:

Phong cách:

Năm thi công:

Mặt tiền:

Chiều sâu: